Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

 

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Robert Wieczorek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Szkółka Drzew Krzewów Owocowych i Róż Robert Wieczorek z siedzibą w Kostrzynie, ul. Wrzesińska 66 A, 62-025 Kostrzyn, NIP 786-118-02-37, tel.: + 48 602-26-68-69, e-mail: szkolka.wieczorek@interia.pl
  2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja umowy pomiędzy Tobą a Administratorem, dla której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
  4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
  5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do realizacji Umowy oraz przez czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.
  6. Administrator przekaże Twoje dane odbiorcom, z którymi zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowy, wyłącznie w celu realizacji zawartej z Tobą umowy (pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych tj. biuro rachunkowe, kadrowa, pracownicy zajmujący się sprzedażą).
  7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu.
  9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Drzewa i krzewy owocowe

Inne rośliny

Róże

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.